České-Mince.cz - Prodáváme pamětní mince, zlaté mince, stříbrné mince, bankovky, investiční zlato a medaile.

Mince

Mince Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích - běžná kvalita, zlatá pamětníZboží je VYPRODÁNO.

Zadejte email:


Cena odkupu: 7000,- Kč/ks


Sklad doplňujeme denně. Zadejte email a budete informování okamžitě při novém naskladnění. Bez reklamních sdělení.
     
Předchozí mince  Zpět do seznamu mincí  Další mince

Kontakt

V případě dotazu nás prosím kontaktujte telefonicky 603 242 708 nebo emailem info@ceske-mince.cz
Najdete nás nově i na https://www.facebook.com/ceskemince

Co Vás zajímalo

Indexy prodeje

Zlaté mince

14381.41  

Zlaté mince do 2005

13330.06  

Stříbrné mince

1117.96  

Stříbrné mince do 2005

1884.18  

Sady

119612.2  
[ Seznam všech indexů ]

Vyhledávání

Ceny zlata a stříbra

Detailní kurz ZLATA. Po rozkliku.
Detailní kurz STŘÍBRA. Po rozkliku.

Dokumenty a odkazy

Puncovní značky

Popisek

--- Informace k emisi zlaté pamětní mince ---
Česká národní banka vydává dne 23. dubna 2003 do oběhu zlatou 2000 Kč minci "Pozdní renesance –štíty domů ve Slavonicích", která je již pátou zlatou mincí z cyklu Deset století architektury. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince v běžném i proofovém provedení jsou ze zlata o ryzosti 999.9. Hrubá hmotnost mincí je 6,22 g, ryzí 1/5 oz, průměr mince je 20 mm a síla 1,50 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,062 g a v obsahu zlata nahoru 0,01%.
--- Popis zlaté pamětní mince ---
Na lícní straně je v horní polovině umělecká kompozice stylizovaných zemských znaků – český lev (uprostřed), moravská orlice (vlevo) a slezská orlice (vpravo). Pod touto kompozicí je nominální hodnota mince se zkratkou peněžní jednotky. Ve spodní části je na pozadí tří typických slavonických domovních štítů název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". V neuzavřeném opisu při okrajích mince je text "DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY". Vyobrazení a texty doplňuje značka České mincovny v Jablonci nad Nisou, která minci razila. Na rubové straně mince je znak města Slavonice umístěný na pozadí renesančního domu s psaníčkovými sgrafity. Přes spodní část domu je umístěn nápis "ŠTÍTY DOMů" a pod ním letopočet ražby. V neuzavřeném opisu při levém, horním a pravém okraji je text "POZDNÍ RENESANCE SLAVONICE". Při spodním okraji uprostřed je iniciála příjmení autora návrhu mince, akademického sochaře Jiřího Harcuby.
--- Karta zlaté pamětní mince ---
Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je karta společná.
--- Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince ---
Na umělecký návrh pamětní zlaté 2000 Kč štíty domů ve Slavonicích byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v lednu 2002 s uzávěrkou 7. června 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.
--- Přijaté návrhy zlaté pamětní mince ---
Celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh mince obeslalo 17 výtvarníků celkem 25 sádrovými návrhy. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 18. června 2002. Jako odborný poradce působil ak. arch. Ing. Miroslav Řepa. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V úvodu konstatovala mimořádně vysokou výtvarnou úroveň předložených návrhů. V I. kole proto bylo vyřazeno pouze šest návrhů, a to převážně pro méně přesvědčivé ztvárnění námětu ve vztahu k pozdní renesanci, popř. pro menší soulad lícní a rubové strany. Ve II. kole získalo devět návrhů základní odměnu za originalitu a výtvarnou kvalitu a šest návrhů zvýšenou odměnu za jednoduchou a výstižnou kopozici, zajímavé výtvarné řešení, neobvyklou perspektivu a obzvláště výstižné vyjádření námětu.
--- Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince ---
Do III. kola postoupilo pět návrhů, které byly komisí posouzeny z předložených prací jako výtvarně nejzdařilejší, neoriginálnější a nejvýstižnější co do zpracování tématu. Dva z nich získaly mimořádnou odměnu za výrazné výtvarné kvality v pojetí a výtvarném vyjádření zemských znaků resp. za dobrou kompozici a kvalitní sochařský projev.
Po delší diskusi ke zbývajícím třem návrhům komise rozhodla udělit dvě zvýšené třetí ceny návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla a návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského, které oba vystihují zadaný námět a jsou kvalitně sochařsky zpracovány. Sníženou první cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby, který zadaný námět - slavonickou pozdní renesanci - výstižně zobrazuje na obou stranách návrhu. Lícní strana vykazuje mimořádné výtvarné kvality a na rubové straně komise ocenila především originální řešení s městským znakem zapracovaným do vyobrazení typického renesančního domu s psaníčkovými sgrafity. Cena byla snížena proto, že autor opomněl na rubové straně uvést letopočet ražby "2003", který je nutné na návrh před realizací doplnit.
--- Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince ---
Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá ve druhé polovině dubna roku 2003.


Příbuzné produkty - Zlatá, PROOF  
Příbuzné produkty - Zlatá, BJ