České-Mince.cz - Prodáváme pamětní mince, zlaté mince, stříbrné mince, bankovky, investiční zlato a medaile.

Mince

Mince 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka - PROOF, stříbrná pamětníZboží je VYPRODÁNO.

Zadejte email:
Sklad doplňujeme denně. Zadejte email a budete informování okamžitě při novém naskladnění. Bez reklamních sdělení.
     
Předchozí mince  Zpět do seznamu mincí  Další mince

Kontakt

V případě dotazu nás prosím kontaktujte telefonicky 603 242 708 nebo emailem info@ceske-mince.cz
Najdete nás nově i na https://www.facebook.com/ceskemince

Co Vás zajímalo

Indexy prodeje

Zlaté mince

14381.41  

Zlaté mince do 2005

13330.06  

Stříbrné mince

1117.96  

Stříbrné mince do 2005

1884.18  

Sady

119612.2  
[ Seznam všech indexů ]

Vyhledávání

Ceny zlata a stříbra

Detailní kurz ZLATA. Po rozkliku.
Detailní kurz STŘÍBRA. Po rozkliku.

Dokumenty a odkazy

Puncovní značky

Popisek

--- Informace k emisi stříbrné pamětní mince ---
Česká národní banka vydává dne 2. ledna 2002 do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby. V klasickém běžném provedení a ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele numismatiky. Obě mince se od sebe liší v povrchové úpravě a v provedení hrany. U běžné kvality je mincovní pole i reliéf leštěn stejně, u mincí proof je mincovní pole vyleštěno do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana u běžné kvality mince je vroubkovaná, u špičkové je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,30 mm. Stejně jako u každé ražby stříbrných mincí jsou i zde povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.
--- Popis stříbrné pamětní mince ---
Na lícní straně mince je umělecké seskupení stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku. Seskupení má tvar na vrchol postaveného čtverce. Český lev je nahoře a dole, moravská orlice vpravo a slezská orlice vlevo. Označení státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při horním okraji dvousetkoruny, označení nominální hodnoty mince "200 Kč" je pod uskupením heraldických zvířat. Na rubové straně je hlavním vyobrazením postava sv. Zdislavy pečující o nemocného. Na pozadí postavy je stylizované srdce složené z drobných ornamentů připomínajících vitráže gotických oken. V levé části nahoře jsou do pozadí zakomponovány iniciály autora návrhu, akademického sochaře Michala Vitanovského, spojené rovněž do tvaru stylizovaného srdce. Text "SV. ZDISLAVA Z LEMBERKA . 1252 . 2002" je v neuzavřeném opisu při spodním okraji dvousetkoruny. Minci razila Bižuterie Česká Mincovna, a. s. v Jablonci nad Nisou. Její značka je umístěna na lícní straně dvousetkoruny vpravo od seskupení heraldických zvířat.
--- Karta stříbrné pamětní mince ---
Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu tištěná na polokartonu krémové barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je vydána společná karta.
--- Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince ---
Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v listopadu 2000 s  uzávěrkou 9. února 2001. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.
--- Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince ---
Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka bylo předloženo 21 podání, což představuje 22 návrhů lícních stran a 22 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo dne 27. února 2001 za přítomnosti odborného poradce, Mgr. Vladimíra Koronthályho, kancléře Arcibiskupství pražského.
Tříkolové hodnocení předložených návrhů následovalo po úvodním připomenutí významu sv. Zdislavy jako patronky rodiny a po postupném obsahovém zhodnocení jednotlivých návrhů odborným poradcem Mgr. Koronthálym. V I. kole hodnocení bylo vyřazeno 9 návrhů kvůli nepřesvědčivému vystižení námětu, případně pro dílčí výtvarné výhrady. Největším nedostatkem návrhů vyřazených v tomto kole byla skutečnost, že autoři nedokázali v plné šíři vystihnout osobnost sv. Zdislavy. Ve II. kole zůstalo 8 návrhů, které sice odpovídaly v plné šíři zadání, ale Komise vyslovila výhrady k výtvarnému pojetí.
--- Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince ---
Do III. kola postoupily 4 návrhy. Třem z nich, kvalitativně vyrovnaným návrhům akademických sochařů Jiřího Harcuby a Ladislava Kozáka a Mgr. Art. Jana Háska, udělila Komise pro originalitu výtvarného zpracování zvýšenou odměnu. I. cena byla udělena návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského pro citlivé vystižení životního postoje sv. Zdislavy. Současně Komise ocenila výtvarně čisté propojení lícní a rubové strany.
--- Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince ---
Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 2.01.2002.


Příbuzné produkty - Stříbrná, PROOF  

Kompletní sada stříbrných mincí 1993-2015 (104 ks)
Základní cena VIP cena
330 000,- Kč Koupit 330 000,- Kč
Příbuzné produkty - Stříbrná, BJ