České-Mince.cz - Prodáváme pamětní mince, zlaté mince, stříbrné mince, bankovky, investiční zlato a medaile.

Mince

Mince Předsednictví ČR v Radě Evropské unie - PROOF, stříbrná pamětníZákladní cena: 550,- Kč/ks
VIP cena: 525,- Kč/ks
Cena odkupu: 270,- Kč/ks


Nakoupit   
     
Předchozí mince  Zpět do seznamu mincí  Další mince

Kontakt

V případě dotazu nás prosím kontaktujte telefonicky 603 242 708 nebo emailem info@ceske-mince.cz
Najdete nás nově i na https://www.facebook.com/ceskemince

Co Vás zajímalo

Indexy prodeje

Zlaté mince

14381.41  

Zlaté mince do 2005

13330.06  

Stříbrné mince

1117.96  

Stříbrné mince do 2005

1884.18  

Sady

119612.2  
[ Seznam všech indexů ]

Vyhledávání

Ceny zlata a stříbra

Detailní kurz ZLATA. Po rozkliku.
Detailní kurz STŘÍBRA. Po rozkliku.

Dokumenty a odkazy

Puncovní značky

Popisek

--- Informace k emisi stříbrné pamětní mince ---
Dnem 7. ledna 2009 vydává Česká národní banka do oběhu první letošní pamětní stříbrnou dvousetkorunu u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,4 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.
--- Popis stříbrné pamětní mince ---
Na líci dvousetkoruny je v kruhu umístěná kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku, po jejímž obvodu je 12 pěticípých hvězd symbolizujících Evropskou unii. Na obvodu dvousetkoruny je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, se nachází při spodním okraji dvousetkoruny mezi názvem státu a pěticípými hvězdami. Na rubové straně dvousetkoruny je ve středu mincovního pole v kruhu 12 pěticípých hvězd symbolizujících Evropskou unii. Při pravém, spodním a levém okraji mince je dvouřádkový neuzavřený opis „PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE“. Při pravém horním okraji dvousetkoruny je ročník ražby „2009“ a při horním okraji dvousetkoruny je státní vlajka České republiky. Autorem dvousetkoruny je MgA. Josef Oplištil. Jeho iniciály, které jsou tvořeny spojenými písmeny „OJ“, se nacházejí při levém okraji státní vlajky.
--- Karta stříbrné pamětní mince ---
Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu žluté barvy s modrým potiskem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.
--- Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince ---
Česká národní banka vyhlásila v říjnu 2007 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince u příležitosti . Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 11. ledna 2008. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.
--- Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince ---
Do soutěže bylo předloženo 25 sádrových návrhů, které byly dílem 20 výtvarníků. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 22. ledna 2008 v České národní bance za přítomnosti dvou odborných poradců - Mgr. Ondřeje Karase, ředitele odboru komunikace Úřadu vlády a PhDr. Jiřího Šitlera, ředitele Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí.
Jeden ze zaslaných sádrových návrhů byl vyřazen z dalšího hodnocení pro nesplnění soutěžních podmínek - na lícní straně návrhu byl v rozporu se soutěžními podmínkami znázorněn velký státní znak ve štítu a na rubové straně scházel letopočet ražby. Zbývající sádrové modely byly hodnoceny ve třech soutěžních kolech. V prvním kole bylo vyřazeno 17 návrhů, které v porovnání ostatními návrhy nedostatečně vystihovaly zadané téma, případně se podle názoru komise vyznačovaly více či méně závažnými výtvarnými nebo technickými nedostatky v modelaci, kompozici, či písmu.
Ve druhém kole získaly odměnu čtyři návrhy, které byly výtvarně lépe zpracované a tematicky výstižnější. Návrhům pana Jaroslava Prokeše a pana Františka Skrbka byla udělena odměna zvýšená.
--- Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince ---
Do třetího kola postoupily pouze dva návrhy. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu MgA. Josefa Oplištila. Komise ve svém hodnocení vyzvedla esteticky čistou kompozici obou stran, velmi současné ztvárnění námětu a absolutní soulad lícní a rubové strany. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za velmi zdařilé zpracování námětu a velmi originální zpracování heraldických zvířat z velkého státního znaku.
--- Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince ---
Bankovní rada na svém zasedání dne 31. ledna 2008 vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického MgA. Josefa Oplištila. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2009.


Příbuzné produkty - Stříbrná, PROOF  

Kompletní sada stříbrných mincí 1993-2015 (104 ks)
Základní cena VIP cena
330 000,- Kč Koupit 330 000,- Kč

Pamětní stříbrné mince ČR rok 2009
Základní cena VIP cena
2 455,- Kč Koupit 2 401,- Kč

FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování
Základní cena VIP cena
430,- Kč Koupit 420,- Kč

100 let od dosažení severního pólu
Základní cena VIP cena
470,- Kč Koupit 460,- Kč

Rabí Jehuda Löw ben Becalel - 400. výročí úmrtí
Základní cena VIP cena
595,- Kč Koupit 590,- Kč

400 let od formulování prvních dvou Keplerových zá..
Základní cena VIP cena
435,- Kč Koupit 430,- Kč
Příbuzné produkty - Stříbrná, BJ  

Předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Základní cena VIP cena
695,- Kč Koupit 690,- Kč

FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování
Základní cena VIP cena
480,- Kč Koupit 470,- Kč

Rabí Jehuda Löw ben Becalel - 400. výročí úmrtí
Základní cena VIP cena
520,- Kč Koupit 515,- Kč

400 let od formulování prvních dvou Keplerových zá..
Základní cena VIP cena
520,- Kč Koupit 510,- Kč